Taisyklės

Stovyklos taisyklės ir pagrindinė informacija: 

1. Nameliuose rūkyti draudžiama!

2. Rezervacija vykdoma sumokant 40% nuo visos sumos, tik tada patvirtinama rezervacija. Likusi suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki kelionės pradžios! Jei kelionė užsakoma likus mažiau kaip 3 mėnesiams iki jos pradžios, iš karto mokama visa suma.

3. Svečiai atvykstantys į stovyklą privalo patys pasirūpinti sveikatos ir gyvybės draudimu.

4.Stovykla neatsako už oro sąlygas neleidusias išplaukti į jūrą. Taip pat neatsakome dėl padarinių, sukeltų Force majeure aplinkybių, kurios negalėjo būti kontroliuojamos bei protingai numatomos sutarties sudarymo metu.

Sumokėtos sutarties kaina nėra grąžinama, jei atvykimas į bazę yra laikinai sutrikdytas (negalimas, sustabdomas) dėl gamtos veiksnių, Vyriausybių ar jai pavaldžių įstaigų sprendimų, kitų įmonių sprendimų veikos (darbuotojų streiko), kitų asmenų neteisėtų veikų.

5. Atvykimas į stovyklą ne ankščiau 14 val, išvykimas iš namelių ne vėliau 8 val ryto, jei nėra atskiro susitarimo.

6. Svečiai privalo klausyti gido nurodymų susijusių su saugumu jūroje.

7. Prieš kiekvieną plaukimą į jūrą svečiai patys privalo pasitikslinti pas gidą dėl oro sąlygų.

8. Svečiai kiekvieną kartą norėdami būti ilgiau jūroje negu 12 valandų apie tai informuoja gidą/ savininką prieš išplaukimą arba telefonu.

9. Su kateriais draudžiama priplaukti prie kranto, išskyrus ekstremalias situacijas.

10. Kateriai privalo būti grąžinami išplauti ir su pilnai užpildytais kuro bakais ne vėliau kaip 18 val. paskutinę žvejybos dieną. Jeigu keitimo diena penktadienis, kateris priduodamas gidui ketvirtadienį;  jeigu keitimo diena šeštadienis - priduodamas penktadienį.

11. Apie pastebėtus gedimus svečiai privalo informuoti gidą.

12. Svečiams draudžiama vairuoti katerius neblaivame stovyje.

13. Atvykę svečiai už kiekvieną komplektą namelis/ kateris sumoka 300 EUR depozitą, kurį savininkas grąžina iškart pridavus tvarkingą  katerį/ namelį.

14. Svečiai privalo jūroje dėvėti gelbėjimo liemenes/ neskęstančius kombinezonus.

15. Svečiai būdami stovykloje privalo gerbti ir laikytis Norvegijos karalystės įstatymų.

16. Rezervacija gali būti anuliuota ne vėliau kaip per 2 savaites nuo sąskaitos išrašymo datos. Anuliavimo mokestis 200 EUR  už 1 komplektą namelis/ kateris.

   16.1 Sveciai uzsakydami kelione gali uzsakyti “keliones atsaukimo galimybes draudimo” paslauga. Uzsakoma kartu su kelione sumokant 10% bendros keliones sumos.

17. Visi kateriai turi „kasko“ draudimą. Franšizė (asmeninė atsakomybė) 900 EUR vienam įvykiui.

18. Retais atvejais galimas kainų pakėlimas po patvirtintos rezervacijos. Tai gali būti šiais išskirtiniais atvejais:
  18.1. mokesčių padidėjimas Norvegijos Karalystėje;
  18.2. drąstiški valiutų kurso svyravimai (NOK /EUR svyravimai daugiau negu 5%);
  18.3. Soroya Havfiskesenter pasilieka teisę pakelti sutartą kainą iki 14 dienų prieš kelionės pradžią.

19. Draudžiama naudoti iš kitur atvežtą kurą kateriams.