Reguly

Regulamin Bazy i informacje podstawowe:

1. Zakaz palenia w domkach!


2. Potwierdzenie rezerwacji tylko po wpłaceniu 40% od łącznej sumy. Pozostała suma w terminie nie późniejszym niż na 3 miesiące do pierwszego dnia przyjazdu! W przypadku rezerwacji pobytu w terminie krótszym niż 3 miesiące do dnia przyjazdu powinna być wpłacona od razu cała suma.


3. Goście sami powinni zadbać o ubezpieczenie na życie i zdrowie.


4. Baza nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne uniemożliwiające wypłynięcie na morze.


5. Przyjazd do bazy możliwy od godz. 14.00, opuszczenie domków przed godz. 8.00, jeżeli nie ustalono inaczej.


6. Goście powinni słuchać wskazówek, związanych z bezpieczeństwem na morzu, przewodnika.


7. Przed każdym wyjściem na morze należy sprawdzić u przewodnika warunki atmosferyczne.


8. W przypadku dłuższego niż 12 godz. planowanego pobytu na morzu należy poinformować przed wyjściem na morze lub telefonicznie przewodnika/ właściciela.


9. Zakaz podpływania do brzegu z kutrami, za wyjątkiem przypadków ekstremalnych.


10. Kutry należy zwrócić czyste, z pełnym zbiornikiem paliwa, do godz. 18.00 ostatniego dnia. W przypadku wyjazdu w piątek zwrot kutra przewodnikowi następuje w czwartek, w przypadku soboty – w piątek.


11. O zauważonych wadach technicznych należy zawiadomić przewodnika.


12. Zakaz prowadzenia kutrów w stanie nietrzeźwym.


13. Za każdy komplet dom/ kuter goście powinny wpłacić depozyt w wysokości 300 EUR. Zwrot depozytu następuje po oddaniu kutra/ domku w stanie porządnym.


14. Przebywać na morzu tylko w kamizelkach ratunkowych lub w kombinezonach wypornościowych.


15. Goście w trakcie pobytu w bazie powinni przestrzegać prawa norweskiego.


16. Rezerwacja może być odwołana w terminie nie późniejszym niż w ciągu 2 tygodni od dnia wystawienia faktury. Opłata za anulowanie rezerwacji – 200 EUR / 1 komplet domek/kuter.

    16.1 Jest mozliwe kupic “ubiespieczienie dla rezignowanja wyciecki”- to kosztuje 10% od sumy wyciecki I muszi byc zamowione/oplacone razem z przedplatej za wyciecku.

17. Wszystkie kutry posiadają ubezpieczenie „Casco”. Franszyza (odpowiedzialność indywidualna) na jedno zdarzenie – 900 EUR.


18. Przypadki zmiany cen, po potwierdzeniu rezerwacji:

   18.1. wzrost podatków w Norwegii;
   18.2. drastyczne wahania kursowe waluty ( wahania NOK/EUR ponad 5%);
   18.3. Soroya Havfiskesenter pozostawia prawo zmiany ustalonych cen w terminie do 14 dni do pierwszego dnia przyjazdu.

19. Zakaz używania do kutrów przywiezionego paliwa.